Vreemde valuta

In deze editie nemen we u samen met onze exclusieve partner Argentex mee in de wereld van vreemde valuta`s en de verwachtingen voor de komende periode.

Voor veel ondernemingen is de (Europese) rentestand van groot belang voor hun dagelijkse activiteiten. Het is daarom van belang dat er vroegtijdig inzicht wordt verkregen en men tijdig acteert teneinde potentiele risico`s hieromtrent te beperken of zelfs geheel te mitigeren.

Dit is ook het geval voor ondernemingen welke bijvoorbeeld hun grondstoffen afrekenen in vreemde valuta`s. Denk hierbij onder andere aan USD of GBP. Wat is de verwachting en hoe kan men hiermee omgaan is een wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse advisering richting ondernemers. Geïnteresseerd naar de verwachtingen en ontwikkelingen? Graag bieden we u meer inzicht middels bijgevoegde bestanden.

Tezamen met onze exclusieve partner Argentex voorzien we vanuit ons kantoor in het zuiden van het land niet alleen in vooraanstaand inzicht maar bieden we ook instrumenten aan om de impact van fluctuerende koersen te beperken. Wilt u ook weten hoe? Neem dan contact met ons op.


Zie rapport EUR/USD:

https://www.argentex.com/EURUSD

Zie rapprt GBP/EUR:

https://www.argentex.com/GBPEUR

 

(Bron: Argentex)

 

Terug naar nieuws

Neem contact met ons op