Met de grootste zorg hebben wij onze website gemaakt. Voor informatie die desondanks niet volledig of niet-juist opgenomen is, en voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.