Bedrijven zien in toenemende mate een steeds sneller veranderende en vooral complexere omgeving ontstaan. Het ondernemersklimaat is sterk onderhevig aan wet en regelgeving maar ook branche- specifieke omstandigheden vragen vaak voor adequate en doelgerichte interventies.
Precies om die reden mag er verwacht worden dat onze consultants en adviseurs zich kunnen aanpassen aan de dynamiek van de organisatie en deze pro- actief blijft voorzien van toegevoegde waarde. 

Bij N-XT zien we onze rol dan ook als volwaardig business partner. Door ervaring in de verschillende disciplines is de gezamenlijke stip op de horizon altijd ons vertrekpunt en de roadmap er naar toe, die stippelen we samen uit.
Onze overtuiging is dan ook dat een integraal adviestraject voor zowel de lange alsook voor de korte termijn afgestemd dient te worden op de behoefte van het moment.

Waar staat uw organisatie nu en waar wilt u over bijvoorbeeld vijf jaar staan? Maar zeker zo belangrijk, hoe komt u daar?
Alle facetten die hiermee gepaard gaan hebben wij in huis.

De naam zegt het wellicht al, we zetten vanuit onze natuur altijd een stapje extra voor onze relaties en zo ook wanneer we naar hun toekomstvisie kijken. Bij een dergelijke visie komt vaak ook een financieringsbehoefte kijken en om die reden hebben wij rechtstreekse contacten met diverse partijen die hierin kunnen voorzien.

Daar iedere behoefte op meerdere manieren ingevuld kan worden gaan we ook hierin graag een stapje verder daar we niet alleen rechtstreekse contacten met de drie grootbanken ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank hebben maar ook met alternatieve financiële dienstverleners zoals Floryn, Argentex en Eurofactor. Door deze rechtstreekse contacten zijn de doorlooptijden erg kort en kunnen we onze relaties vaak al binnen 1 dag informeren naar de mogelijkheden.

Of het nu om (commercieel) vastgoed, groeifinanciering, leasing, valutatransacties of factoring gaat

N-XT zoekt altijd een partner die het beste bij de situatie past.

Algemeen

We zien steeds meer en steeds vaker dat er sprake is van branchevervaging. Grenzen tussen verschillende sectoren vervagen en adviseurs krijgen steeds complexere vraagstukken aangeboden. Integrale oplossingen, algehele ontzorging, het implementeren en borgen van veranderprocessen zijn de nieuwe standaard in ons bestaan. Alle disciplines zijn bij N-XT binnen handbereik waardoor we ook daadwerkelijk dat stapje extra kunnen zetten.
Of het nu tijdelijke onderwerpen betreft of meer permanent van structuur is, of het afgebakende of onderwerp en situatie specifieke onderwerpen zijn, N-XT (ont)zorgt diens relaties door een integrale advisering op strategisch niveau. 

Strategische interim management projecten

Heeft u op dit moment te maken met (tijdelijke) uitval van een manager of wilt u een project door een externe professional laten managen? Dan kunnen wij u op verschillende onderwerpen voorzien van kwalitatieve begeleiding door ervaren en betrokken professionals.

Interim management

Business Development

Bent u op zoek naar nieuwe verdienmodellen of wilt u uw huidige verdienmodel auditen?
Creëert uw organisatie (voldoende) toegevoegde waarde in de huidige afzetmarkt? Heeft u de juiste “tools” (activa) in huis?
Samen met onze ervaren consultants gaan we op zoek naar groeimogelijkheden voor uw organisatie, zowel binnen als ook buiten de organisatie.

Business development

Managementondersteuning

Strategische managementondersteuning wanneer uw organisatie een extra duwtje in de rug kan gebruiken of juist omdat uw organisatie in een steile groeicurve terecht is gekomen?
Hoe ziet uw roadmap eruit, hoe is dit gekoppeld aan uw financiële performance en hoe bereikt u uw (strategische) doel(en) zo efficiënt mogelijk?
Heeft u de beschikking over actuele en juiste managementinformatie zodat u tijdig kunt bijsturen?

Managementondersteuning

Financieringen

Is uw balans op de meest optimale manier gefund passend bij uw doelen?
N-XT kijkt hierbij niet enkel naar het “wat” maar zeker ook naar het “hoe” waardoor we niet alleen zorgen voor een passend financieringsinstrument maar ook kritisch zijn op de voorwaarden.
Zo kijken we verder dan enkel de traditionele aanbieders en gaat we voor een optimale aansluiting op de behoefte van onze relaties.

Financieringen

Procesoptimalisatie

Kan de efficiëntie van uw organisatie wel eens een opfrisbeurt gebruiken of wilt u gewoonweg kunnen beoordelen of uw processen wel optimaal functioneren afgezet tegen de huidige tijdsgeest?
Of heeft u het idee dat er binnen uw processen sprake is van overmatige “waste”?
In zowel de groeifase alsook going concern is het van belang dat er kritisch gekeken wordt naar bedrijfsspecifieke processen die uw organisatie dienen te ondersteunen.
Ondersteunende processen en structuur zijn dan ook van groot belang. Samen met onze gecertificeerde Lean Six Sigma consultants kunnen we onze relaties hiermee optimaal van dienst zijn.

Procesoptimalisatie

HRM

De belangrijkste activa van een onderneming is veelal het personeel. Zeker ten tijde van een schaarste op de arbeidsmarkt is het van belang dat bedrijven niet alleen de juiste medewerkers in dienst hebben maar ook aan de organisatie weet te binden.
Heeft u de juiste medewerkers in huis en beschikken deze over de juiste competenties of heeft uw organisatie door de jaren heen juist meer behoefte aan een ander profiel gekregen?
Hoe zien de onderlinge verhoudingen eruit en is er sprake van (eenheid van) gezag?
Ook hier nemen wij onze relaties door kennis en ervaring mee in de vlootschouw van zijn organisatie, organisatorische (ontwikkel)structuren of (re)organisatietrajecten. 

HRM

Outsourcing

Wilt u tijdelijk of structureel ondersteund worden door een van onze professionals als aanvulling op uw eigen personeelsbestand?
Heeft u behoefte aan (administratieve) structuur maar ontbreekt de kennis hiervoor in uw organisatie of heeft u simpelweg capaciteit nodig op uw financiële afdeling?

Outsourcing

Maak een afspraak